تماس با ما
۴۶۸۶۳۷۲۰ - ۰۹۱۲۸۳۳۰۷۹۵
دفتر مرکزی
کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - شهر قدس - بلوار تولیدگران پلاک ۱۸۹ - واحد ۹

تست هیدرو استاتیک

تست دوره ای سیلندرهای تحت فشار بدون درز

استاندارد سیلندرهای گاز - سیلندرهای فولادی بدون درز - بازرسی و آزمون دورهای نخستین بار در سال 1382 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون ها مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ششصد و نود و هشتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخ 10/11/1390 تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین حداقل نیازمندی های لازم برای بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل حمل برای ذخیره گازهای فشرده و گاز مایع شده تحت فشار با ظرفیت های آبی 5/0 لیتر تا 150 لیتر و در صورت امکان سیلندرهای با ظرفیت کمتر از 5/0 لیتر جهت تایید سلامت سیلندر برای ادامه استفاده از آنها در چرخه بهره برداری است. این استاندارد برای بازرسی آزمون دوره ای سیلندرهای استیلن، سیلندرهای کامپوزیت با لایه فولادی و سیلندرهای آلومینیومی کاربرد ندارد.

این آزمون به دو روش ژاکت آبی و بدون ژاکت آبی انجام می شود. مجموعه پارس هوای البرز این آزمون را به روش بدون ژاکت آبی انجام می دهد.

مراحل آزمون به شرح زیر می باشد:

1- شناسایی سیلندر

2- بازرسی چشمی خارجی سیلندر

3- بازرسی چشمی داخلی سیلندر

4- بازرسی وزن سیلندر

5- بازرسی رزوه سیلندر

6- بازرسی شیر

7- آزمون هیدرولیک

در هر یک از این مراحل آزمون، تعریف مشخصی از یک سیلندر استاندارد وجود دارد که در صورت مغایرت نمونه آزمایش شده با هر یک از بند ها در هر مرحله، سیلندر در آزمون مردود شده و به مرحله بعدی وارد نخواهد شد.

در بند 16 استاندارد 6792 قید گردیده است:

در هر مرحله از آزمون و بازرسی دوره ای می توان تصمیم به رد یک سیلندر گرفت. اگر بازسازی سیلندر رد شده ممکن نباشد، پس از اطلاع به مالک، واحد آزمون کننده باید سیلندر را به گونه ای تخریب نماید که نتوان گاز تحت فشار در آن ذخیره کرد و یا هر قسمت از سیلندر به ویژه شانه را دوباره بازسازی و وارد چرخه بهره برداری نمود. مطابق روش های زیر:

الف) له کردن

ب) بریدن یک سوراخ نامنظم

ج) بریدن نامنظم گلویی

د) بریدن نامنظم سیلندر

و) ترکاندن سیلندر با روشی ایمن

این آزمون بسته به اینکه چه گازی در سیلندر نگهداری می شود در دوره های زمانی گوناگونی انجام می گیرد. دوره زمانی تست به شرح زیر می باشد:

 

طبقه بندی گازها

نوع گاز(نمونه)

دوره پیشنهادی (به سال)

گازهای دائمی

اکسیژن، آرگون، نیتروژن، هیدروژن، گزنون، کریپتون، نئون، و مخلوطی از این گازها

5

هیدروژن، هوای فشرده

5

تری فلورایدبور

3

منواکسید کربن، متان، گاز طبیعی

فلوراین

گازهای مایع شونده، فشار پایین ، غیر خورنده

کلروپنتا فلورواتان، کلروتری فلورواتیلن، بوتان، دی متیل اتر، پروپان، سیکلوپروپان، پروپیلن، در کلروتترافلورواتان، اکتافلوروسیکلوبوتان

10

آمونیوم، بوتادین، اتیلن اکساید، منو متیل آمین، تری متیل آمین، دی فلورواتان، هگزافلورواتان، منوبرومومتان، منوکلرواتان، منوکلورواتیلن، منوکلرومتان، منوفلورواتیلن، تری فلورواتان

5

گازهای مایع شونده، فشار پایین ، خورنده

تری کلرید بور، کربنبل کلراید، کلرین، کلرین تری فلوراید، دی اکسید نیتروژن، نیتروسیل کلراید، دی اکسید سولفور

2

گازهای مایع شونده، فشار بالا ، غیر خورنده

اتیلن، کلروتری فلورواتان، کلروفلورومتان، کلرودی فلورواتان، دی کلرودی فلورومتان، دی فلورواتیلن، دی کلرو فلورومتان

10

هگزافلورایدسولفور، تری فلورومتان، اتان

5

در اکسید کربن، منواکسید نیتروژن و نیتروس اکساید (گاز بیهوشی)

گازهای مایع شونده، فشار بالا ، خورنده

هیدروژن کلراید، هیدروژن سولفاید

2