تماس با ما
۴۶۸۶۳۷۲۰ - ۰۹۱۲۸۳۳۰۷۹۵
دفتر مرکزی
کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - شهر قدس - بلوار تولیدگران پلاک ۱۸۹ - واحد ۹

گازهای خالص

گازهای بی اثر(غیر آتشزا)

گازهای بی اثر یا غیر آتشزا به طور معمول با مواد ديگر واكنش نمي دهند و ‌به اشتعال كمك نمي كنند ، موجودات زنده توانايي زنده ماندن در اين گازها را ندارند چرا که گازهاي بي اثر در دسته گازهای اختناق آور قرار می گیرند، زيرا در صورت نشت جايگزين هوا مي شوند. بنابراين سبب کاهش اکسیژن محیط شده و باعث خفگی می شوند.

 

 

 

 


گازهای آتشزا

احتراق ، فرآيندي شيميايي مي باشد كه طي آن از شعله ، گرما آزاد مي شود. اين فرآيند خودپرور مي باشد ؛ به عبارت ديگر در صورت شروع شدن ، ادامه پيدا مي كند. جهت ايجاد احتراق سه چيز به طور همزمان بايد وجود داشته باشد :

1- ماده سوختني؛ 2- اكسيژن؛ 3- منبع جرقه يا احتراق.

گازهای حاضر در این دسته عموما ترکیبات کربن دار بوده و به سبب تمایل بالا به مشتعل شدن در این دسته قرار گرفته اند. گازهای آتشزا در صورت مخلوط شدن با اكسيد كنندها و وجود منبع جرقه يا احتراق مناسب ، مشتعل مي شوند. افزايش دماي مخلوط گازهای قابل اشتعال و اكسيد كننده نيز مي تواند موجب احتراق شود. این دسته از گازها با توجه به دارا بودن آستانه اشتعال، با ترکیب با هوا (در درصدهای مشخص) بدون حضور شعله نیز می توانند مشتعل شوند.

 

 

 

 

 


گازهای سمی

گازهای سمی نه تنها در محیط های صنعتی بلکه در طبیعت یافت می شود. عموما بی بو، بی رنگ و به طور کلی در بیشتر قسمت ها غیر قابل کشف توسط حس بویایی و بینایی انسان می باشند. استنشاق اين گازها به طور بالقوه حتي در غلظت هاي پايين می تواند سبب آسيب رساندن به سیستم تنفسی شده یا منجر به مرگ گردد.

 

 


گازهای خورنده

اين گازها از لحاظ شيميايي با مواد ديگر واكنش مي دهند و باعث فرسايش مي شوند. همچنين ممكن است محصول این واکنش ها سمی باشند.

 

 


گازهای اکسید کننده

اين گازها خود نمي سوزند ولي به عمل سوختن كمك مي كنند. با افزايش مقدار و نوع اكسيدكننده ها بسياري از اشيائي كه به طور طبيعي قابل اشتعال نيستند ، مي سوزند.